Esztergomban is lesz Bursa Hungarica

2016.09.28

Erről döntött legutóbbi ülésén a város képviselő-testülete.

Esztergom (2008 óta először) csatlakozik a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt vagy ide jelentkeznek.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Magyarországon évente több mint 27 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti.

Azon hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló és felsőoktatási tanulmányokat megkezdő, illetve folytató hallgatók kapnak 5000 Ft/hó támogatást az önkormányzattól, akik háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot. A havi 5000 Ft-ot, amit Esztergom Város Önkormányzata folyósít egészíti ki a Megyei Önkormányzat és az EMMI.

A pályázat kiírására 2016. október 4-ig kerül sor, a benyújtási határidő pedig 2016. november 8. lesz.

Forrás: esztergom.hu

ösztöndíjEsztergomoktatás