Esztergomi közgyűlés: Bástya-parkoló, piac és szoborfelújítás

2016.09.04

A legtöbbeket érintő napirendi pontok közül szemezgettünk.

Aszfaltot kap, de fizetős lesz a Bástya-parkoló, még sincs végleges helye a piacnak, átfogó köztéri szobor-felújítási program kezdődik Esztergomban – többek között erről döntött a város képviselő-testülete a legutóbbi ülésén.

A polgármesteri javaslatra napirendre tűzött Bástya parkolót tárgyaló előterjesztés lényege, hogy szilárd burkolatot kapjon a terület, ezzel egy időben pedig kerüljön ki a díjfizetési övezet hatálya alól, azaz maradjon ingyenes. Az aszfaltozás költsége 43 millió forint+Áfa. Az indoklás szerint a jelenlegi jogszabályok alapján hivatalosan nem minősíthető parkolónak a terület – ehhez az aszfaltozás mellett vízelvezetést is meg kell oldani, terveztetni kell, ami jelentős plusz költséget jelentene. Kiegészítő javaslatként – dr. Szerencsés Gergely képviselő részéről – elhangzott, hogy ezzel párhuzamosan történjen meg a területen lévő szelektív gyűjtősziget rendezése, esztétikus megoldása.

Sasvári Viktor elnök a pénzügyi bizottság állásfoglalását ismertetve elmondta, a bizottság az aszfaltburkolat kialakítását támogatta, azonban az ingyenességet nem, így külön szavazást kért a két javaslatról. A képviselők 11 igen és 1 nem szavazattal döntöttek arról, hogy szilárd burkolatot kapjon a terület. A testület tagjai közül a Bástya parkoló ingyenes területhasználatát Romanek Etelka polgármester mellett csak Bánhidy László, Meszes Balázs, Tordainé Vida Katalin és Tóth Tamás támogatták, a képviselők többsége viszont nem, így az aszfaltozást követően fizetős lesz a Bástya parkoló.

A képviselői javaslatra ismét napirendre tűzött piac-kérdésben a testület hatályon kívül helyezte a legutóbbi ülésen hozott döntését, azaz továbbra sem tudható, hol lesz a végleges helye a piacnak. A hivatal munkatársai a polgármesteri érvelést alátámasztva hangsúlyozták, hogy ez a döntés veszélyezteti azt a pályázati szereplést, amely 260 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítana a piac kialakítására. A pályázat beadási határideje 2016. szeptember 15. Philip Frigyes főépítész szintén aggályosnak nevezte a korábbi döntés hatályon kívül helyezését, valamint azt, hogy a pályázati benyújtásához szükséges szakmai anyagok a halasztást követően időben elkészíthetőek-e. A hivatal munkatársai megerősítették, hogy az ideiglenes piacra árusító pavilonokba költözők szinte kivétel nélkül a tömbösített végleges piactér kialakítását támogatják.
A mostani döntés szerint a Simor János utca több helyszínéről is látványterv és költségbecslés készül, és a kérdés ismét a testület elé kerül, még a pályázati határidő, szeptember 15. előtt, azaz a hivatalnak két hete van a tervek és a pályázat elkészítésére.

A képviselők döntöttek az Aradi téren lévő,  „Játszó Gyerekek” elnevezésű, négy gyermeket megmintázó szoborcsoport helyreállításáról. Az alkotást évekkel ezelőtt rongálták meg, ezért a testület most árajánlatot kér az alkotó, Kligl Sándortól a helyreállítás költségeire. A felújítás egy átfogó program kezdete: az elmúlt időszakban megtörtént a köztéri alkotások felmérése, és megkezdődik a köztéri szobrok felújítása.

Az esztergom.hu tudósítása nyomán. Fotó: esztergom.hu