Ülésezett a tatai képviselő-testület

2016.11.30

17 napirendi pontot tárgyalt novemberi ülésén Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amely ismét a Városháza dísztermében ült össze.

A képviselők, munkájukat rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések megvitatásával kezdték, többek között módosították az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet, melynek célja az volt, hogy az új, és pontosított utcanevek kerüljenek be a körzeti besorolásba. Szintén rendelet-alkotáshoz kapcsolódva került a napirendek közé a szociális ellátásokról, és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának terve is. Ezzel kapcsolatban az ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József polgármester elmondta: - a segítségnyújtás egy új formáját szeretnék bevezetni a jövőben azok számára, akiket komoly, nagy tragédia, nehézség, vagy olyan kár ér, ami veszélyezteti a lakhatásukat. Ilyen indokolt esetben a jövőben a tervek szerint az Önkormányzat is szeretne segíteni egy olyan segélyalappal, amelyből 250 000 forint vissza nem térítendő, és 750 000 ezer forint kamatmentes, visszatérítendő támogatást lehet kérni. Ennek a lehetőségnek a jogi alapjait kezdték el kidolgozni, és első olvasatban tárgyalni a testület tagjai.

Az ülésen sor került a Komáromi utca-Kossuth tér-Kocsi utca-Nagykert utca-Május 1 út által határolt terület építési szabályzatának módosítására, majd a következő napirend az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program felhívására beadott pályázatokhoz kapcsolódott, melyekről a testület már előző ülésén is tárgyalt. Most további pontosításokról szavaztak a képviselők, ugyanis a határozatba angol nyelven is be kellett tenni az egyes projektrészek nevét.

A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések között került sor, a Tatai Öreg-tó Halászati Kft.-re vonatkozó döntések meghozatalára, az alapító okirat módosítására, és a társaság felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyására, valamint jövő évi üzleti tervének megvitatására. A képviselők döntöttek arról is, hogy támogatják a Kőkúti Sasok Diáksport Egyesület kérelmét. Ezzel kapcsolatban Michl József úgy nyilatkozott: - tovább fejlesztik a tatai jégpályát is, a jégsátor már új betonalapot kapott, amit a jövőben tavasztól őszig, a kézilabdások tudnak majd használni egy műanyag borítással. Emellett egy átjáró-hidat is építenek az új sportcsarnok és a Kőkúti Iskola tornaterme közé, ezzel is segítve az intézményben tanulók részvételét a testnevelés órákon.

Két napirendi pont foglalkozott ingatlanügyekkel, az egyik a Fürdő u. 2. szám alatti ingatlan értékesítésével - amelyre pályázatot fognak kiírni -, a másik pedig a Kocsi u. 44 sz. alatti ingatlan elővásárlási jogáról való lemondással. Az ülésen szó volt a KNYKK Zrt. tájékoztatójáról is, a 2016. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan. A témáról a polgármester elmondta:- Tatán a KNYKK látja el a helyi tömegközlekedési feladatokat, de az Önkormányzatnak van egy olyan törvényi kötelezettsége, mely alapján a társaság veszteségének egy részét meg kell térítenie. Idén ez az összeg 10 millió forint, ami abból ered, hogy a tataiak kevésbé használják a tömegközlekedési eszközöket. Szeretném arra buzdítani a tataiakat- fogalmazott Michl József-, hogy egy olcsóbb és tisztább formáját válasszák a közlekedésnek a buszok igénybevételével, ezzel a forgalmi dugók száma is csökkenhet a városban, és például a gyerekek is könnyen eljutnak az iskolákba, nekik ráadásul buszbérletet is adunk.

A képviselők tájékoztatást kaptak a köznevelési intézmények működtetésének a KLIK részére történő átadásáról, hiszen az Önkormányzat - a törvény alapján - a jövőben már nem lesz üzemeltetője az iskoláknak, s ennek a változásnak a részleteit kell szerződésbe foglalni. Ugyancsak a tájékoztatók sorában, a képviselő-testület tárgyalt a Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről is. Városunkban nagyon jó a munkaerő-piaci helyzet, országos átlagban is az élmezőnyben vagyunk, hiszen 4% alatt van a regisztrált munkakeresők száma. Michl József ezzel kapcsolatban sajtótájékoztatóján kiemelte:- Tatán, aki szeretne dolgozni, biztosan talál munkát, hiszen folyamatosan sok az álláshirdetés, és a városban számos helyen keresnek új munkatársakat.

Az ülés végén a testület elfogadta 2017-es, első félévi munkatervét, majd a képviselő-testület tagjai, és az ülés meghívott vendégei ellátogattak az új, hamarosan átadásra kerülő tatai sportcsarnokba, melynek használatbavételi eljárása már folyik. Michl József a helyszínen elmondta:- az új sportcsarnok a városnak egy olyan létesítménye, amely a jövőben a sporteseményeken, testnevelés órákon és edzéseken túl, számos kulturális programnak is méltó helyszíne lesz majd.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő, és egyben ez évi utolsó ülését, december 14-én tartja.

Forrás: tata.hu