Ülésezett az oroszlányi képviselőtestület

2016.12.15

Nem unatkoztak ez évi utolsó ülésükön az oroszlányi döntéshozók, hiszen már a két ülés közötti beszámoló is közel negyven témát érintett.

Szó volt benne a közétkeztetés városi rendszerének vizsgálatáról, az ipari parkkal kapcsolatos kínai és svájci befektetői érdeklődésről, a Petőfi udvar 6-7. számú tömb felújítási munkáinak elhúzódásáról, a temető melletti út kialakítása érdekében szükséges területvásárlásról, és egy új alapítvány létrehozásáról, amelynek célja a peremhelyzetbe kerülő személyek, családok életkörülményeinek javítása, esélyeinek növelése, a hátrányos körülmények között élő gyermekek felzárkóztatása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, hátrányos helyzetük javítása, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése.

Érdemes tanulmányozni az ülés témáit a város weboldalán, ahol többek között szerepel a 2017. évi költségvetés előkészítésének anyaga, amelyben – bár nem végleges formában – de a fejlesztési irányokról is szó van.

Mint az az előterjesztésben olvasható: már most szükséges áttekinteni az ellátott feladatokat, kijelölni azokat a pontokat, amelyeket felül kell vizsgálni a gazdaságos és hatékony működés érdekében. Ezt a munkát minél előbb el kell kezdeni, hogy a szükséges intézkedéseket, átszervezéseket végre lehessen hajtani. A helyi önkormányzat költségvetését a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével lehet összeállítani.

Mint évek óta, a legjelentősebb bevételek az adókból származnak. A számszaki adatok alapján a bevételek 82,8 %-át a különböző jogcímeken befolyó adók képezik 2017-ben. Az előterjesztés 3. számú mellékletében a következő időszak fejlesztési elképzelései kaptak helyet.

A belterületi utak és járdák felújítása továbbra is kiemelt helyen szerepel a programban. A Borbálai óvoda felújítása, az Erdész utca csapadékvíz elvezetésének biztosítása, a térfigyelő kamerarendszer bővítése, a játszótéri eszközök pótlása és új játékok kihelyezése, utcabútorok beszerzése, a városi Felső tó kotrása, a bérlakások felújítása, bölcsőde fejlesztés, és nem utolsó sorban, az Ady mozi bontása, valamint a terület rehabilitációja szerepel többek mellett a tervek között.

Forrás és fotó: oroszlány.hu